joomla statistics

Spoštovani, na Mestni občini Nova Gorica so se odločili, da v okviru programa plesnega leta posebno pozornost namenijo plesni vzgoji ter plesno gibalni terapiji pri delu z osebami s posebnimi potrebami. V želji, da bi se lahko pobliže seznanili s potrebnimi pedagoškimi in terapevtskimi pristopi in možnostmi, ki jih gib in ples omogočata za razvoj celovite osebnosti, v sodelovanju s CIRIUS-om Vipava in Katjo Bucik prirejajo

v sredo, 23. aprila 2014,
v veliki dvorani novogoriške mestne hiše

IZOBRAŽEVALNI PLESNO-GIBALNI DELAVNICI.

Delavnici bo vodila Katja Bucik, univ. prof. def. log, spec. plesno gibalna terapevtka, plesna učiteljica, vodja plesne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami »Vrtiljak« v CIRIUS-u Vipava.

PROGRAM:
od 13.30 do 15.00
RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH SPOSOBNOSTI PREKO GIBA IN IGRE – »Lahko se tudi igramo«

Celostna komunikacija temelji na gibanju. Čim več se je otrok sposoben gibati, tem večje območje usvaja in toliko več je sposoben dojemati, zato mu moramo omogočiti čim več priložnosti, kjer je možnost pridobivanja izkušenj v konkretni situaciji, ki jo polnočutno doživi. Preko iger, ki vključujejo gibalne dejavnosti, otrok spoznava različne kvalitete gibanja, razvija zavedanje telesa, perceptivne funkcije, višje spoznavne funkcije, govorno-jezikovno komunikacijo, proces opismenjevanja, branje in pisanje. Otrok si določeno stvar bolje zapomni, ko je njegovo telo prav tako ali v enaki meri aktivno kot njegovi možgani.

Izobraževalna delavnica je namenjena vzgojiteljem, učiteljem prve triade, logopedom, defektologom, specialnim pedagogom, delovnim terapevtom, fizioterapevtom, staršem in drugim strokovnim delavcem, ki jih področje zanima.

od 15.15 do 16.45
PLES KOT KOMUNIKACIJA –
OD GIBALNEGA RAZISKOVANJA DO USTVARJALNEGA GIBA

Predstavljena bo postopnost in vsebina procesa od neverbalne komunikacije in socialne interakcije, do ustvarjalnega giba posameznika, v paru in v skupini ter ples na vozičkih. Plesna delavnica za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami predstavlja ustvarjanje vezi medsebojnega sodoživljanja in sporazumevanja ter odpira nov svet komunikacije. 

Izobraževalna delavnica je namenjena vzgojiteljem, plesnim pedagogom, učiteljem prve triade, defektologom, specialnim pedagogom, delovnim terapevtom, fizioterapevtom in drugim strokovnim delavcem, ki jih področje zanima.

Prijazno vabljeni.

Novice

Bodi na tekočem

 

Informacije

za bodoče mamice

 
kontakt
 
Twitter
 
knjige