joomla statistics

Projekt VIRTUAL DS bo spodbujal inkluzijo posameznikov z Downovim sindromom ter s tem skušal širiti njihove zaposlitvene priložnosti s pomočjo inovativnega integrativnega pristopa. Projekt želi okrepiti dostop, udeleženost ter učne dosežke učencev s primanjkljaji (posameznikov z Downovim sindromom) z vidika zaposlitvenih kompetenc, ki naj zmanjšujejo razlike v učnih izidih.

DRUŠTVO FUNDACIÓN ASINDOWN (Španija), ki vodi evropski projekt VIRTUAL DS, se bo osredotočal na usposabljanje posameznikov z nižjimi sposobnostmi, kar vključuje spodbujanje učenja in usposabljanja na delovnem mestu ter zagotavlja učinkovite in integrirane storitve.

Med projektom, ki se bo izvajal od septembra 2017 do septembra 2019, bo konzorcij razvil odprte in inovativne prakse digitalne dobe, ki se osredotočajo na uporabo IKT orodij (NAVIDEZNA RESNIČNOST) s strani posameznikov z Downovim sindromom tako, da bo izdelal prilagojene učne materiale in orodja, kakor tudi podporo, ki bo omogočala njihovo učinkovito rabo. Približno 20 posameznikov z Downovim sindromom, njihovi mentorji na delovnm mestu (»job trainers«) in predstavniki podjetij v vsaki sodelujoči državi bodo sodelovali pri validaciji rezultatov projekta ter s tem omogočili viden učinek dejavnosti projekta.

Validacijske aktivnosti, ki bodo trajale 4-5 dni, bodo vključevale resnične izkušnje, pridobljene v podjetjih z namenom, da se v okviru projekta izvede validacija v projektu razvitih delovnih kompetenc; ter s tem pokazati podjetjem, da lahko ljudje z Downovim sindromom izkažejo primernoproduktivnost.

Konzorcij sestavljajo tudi druge organizacije iz večih evropskih držav, ki podpirajo osebe z Downovim sindromom: DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DDSS (Slovenija), ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21, APPT21 (Portugalska), ALDO-CET (Romunija). Sodelovala bo tudi organizacija STATUS EMPLOYMENT, nevladna organizacija z bogatimi izkušnjami na področju podpornega zaposlovanja, ter IMAGINA RV, zasebno podjetje, specializirano na razvoj učnih vsebin v Navidezni Resničnosti. 

VIRTUAL DS financira Evropska komisija v okviru programa ERASMUS+ 2017.

Novice

Bodi na tekočem

 

Informacije

za bodoče mamice

 
kontakt
 
Twitter
 
knjige