joomla statistics

PROJEKT VIRTUAL DS – USPOSABLJANJE ZA POKLIC S POMOČJO VIRTUALNE RESNIČNOSTI SE JE ZAKLJUČIL

Večina staršev in skrbnikov oseb z Downovim sindromom in tudi drugimi motnjami v duševnem razvoju se sprašuje kam vključiti otroka po dopolnjenjem 26. letu starosti. Mnogi si želijo, da bi si lahko poiskali delo, žal je ta možnost za osebe z Dovnovim sindromom  v Sloveniji zelo omejena, oziroma skoraj nemogoča. Večina se jih po dopolnjenem 26. letu, kljub želji po drugi obliki zaposlitve,  vključi v varstveno delovne centre.

Na društvu smo se z namenom raziskovanja drugih alternativnih oblik odločili za sodelovanje pri evropskem projektu VIRTUAL DS. Projekt je trajal od septembra 2017 do septembra 2019. Koordinator in partner projekta je bila organizacija ASINDOWN iz Španije. V projekt so bile vključene tudi organizacije drugih držav EU: DDSS (Slovenija), APPT21 (Portugalska), ALDO-CET (Romunija), STATUS EMPLOYMENT (Velika Britanija) in IMAGINA RV (zasebno podjetje, specializirano za razvoj učnih vsebin v virtualni resničnosti).

Po zaključku projekt ocenjujemo kot uspešen, saj je prinesel več dobrih rezultatov. V okviru projekta smo izdelali različne materiale in izvedli več aktivnosti:

 • V sodelovanju s partnerji smo izdelali učne materiale in orodja, za podporo pri izobraževanju za posamezne poklice, ki smo jih izbrali na podlagi obstoječih dobrih praks. Izbrali smo naslednje poklice: Pomočnik v trgovini, sobarica, pomočnik v restavraciji in pomočnik blagajnika. Izdelali smo tudi priročnik za učenje socialnih veščin. Posebnost vseh materialov je, da smo vključili virtualno (navidezno) resničnost, s pomočjo katere se lahko posameznik uči in tako dobi jasno predstavo o poklicu. Vse elemente (slike in videe) smo posneli v realnem okolju. Izkazalo se je, da so uporabne predvsem v smislu spodbujanja motivacije in krepitve pozornosti.
 • Drugi del materialov je namenjen mentorjem in podjetjem. Izdelali smo priročnik za mentorje ter smernice za podjetja v katerih so vključeni napotki kako delati z osebami z DS, kakšno okolje porebujejo, kako izdelati njihov poklicni profil in drugo. Vsi materiali so dostopni na spletni strani projekta: https://virtualds.eu/?page_id=243
 • Udeležili smo se vseh srečanj partnerjev projekta (v Španiji, na Portugalskem, v Romuniji, enega je organiziralo naše društvo v Sloveniji). Na srečanjih smo izmenjali izkušnje, predloge in se dogovorili o vseh korakih projekta. Med drugim pa smo imeli možnost spoznati sisteme zaposlovanja oseb z Downovim sindromom v drugih državah.
 • Vseskozi smo sodelovali z Društvom Verjamem vate iz Domžal. Pomagali so nam pri izdelavi materialov, v zaključni fazi pa smo pri njih izvedli poizkusno verzijo usposabljanja za dva poklica (pomočnika natakarja in pomočnika v trgovini). Vključili smo 6 oseb z MDR. V prvem delu smo izvedli teoretična izobraževanja za ta dva poklica, na izobraževanju smo uporabili materiale, ki smo jih pripravili. V drugem delu je potekalo praktično usposabljanje v trgovini (Nača trgovin'ca – trgovina ponovne uporabe) in kavarni (Vej'ca – kavarna doma upokojencev Domžale). Izobraževanje je bilo uspešno, udeleženci so se naučili veliko, pokazalo pa se je tudi nekaj pomankljivosti, predvsem zaradi sistemske urejenosti zaposlovanja oseb z MDR v Sloveniji.
 • Izvedli smo več aktivnosti, na katerih smo predstavili projek. Eden izmed pomembnejših je bil posvet o zaposlitvenih možnostih oseb z Downovim sindromom, na katerem smo predstavili projekt in spregovorili o realnih možnostih zaposlitve za osebe z DS. Na posvet smo povabili vodjo zaposlitvene rehabilitacije na Želvi ga. Suzano Bohorč. O posvetu je bil objavljen tudi članek: https://www.dnevnik.si/1042908850.

Na društvu smo s projektom zadovoljni. Zavedamo se, da v Sloveniji vprašanja še vedno obstajajo. Zaposlitev oziroma kakršnakoli oblika dela za osebe z Downovim sindromom in tudi drugimi motnjami v duševnem razvoju je pomembna predvsem iz socialnega vidika/vidika vključevanja v družbo, zato je zelo pomembna možnost izbire. Za le to potrebujemo dobro opredeljene zakone in pripravljenost podjetij za sodelovanje. V okviru projekta smo razvili dober program, za katerega upamo, da bo uporaben tudi v prihodnosti.


PROJEKT »KREPITEV SOCIALNIH VEŠČIN IN POKLICNIH KOMPETENC OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI«

Od leta 2017 društvo sodeluje na projektu, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz sredstev evropskega socialnega sklada. Sodelujemo v konzorciju večih društev: IRIS -  center za izobražeanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (koordinator),  Center Janeza Levca, oba iz Ljubljane, Osnovna šola Gustava Šiliha iz Maribora in društvo Vesele nogice iz Laškega.

V projektu kozorcijski partnerji izvajajo aktivnosti, ki naj mladim s posebnimi potrebami, zlasti slepim, slabovidnim, telesno oviranim in tistim z motnjo v duševnem razvoju omogočijo pridobitev socialnih veščin in poklicnih kompetenc. Vsak izmed partnerjem ima opredeljene svoje aktivnosti; društvo Downov sindrom Slovenija ima nalogo izdelati vodič po mestu Ljubljani v slovenskem in angleškem jeziku, ki bo prilagojen za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

V letu 2018 smo izvedli več delavnic, na katerih smo ugotavljali, kako osebe z MDR poznajo Ljubljano in druga mesta. Namen delavnic je bil ugotoviti, katere informacije je smiselno vključiti v vodič. Delavnice smo izvedli v okviru aktivnosti na društvu Downov sindrom Slovenija in na Centru Janeza Levca.

Delo smo nadaljevali v letu 2019. Posvetili smo se pripravi vsebin za vodič. Pri pripravi smo zelo dobro sodelovali z ga. Sonjo Juranović iz turizma Ljubljana. Priporočili so nam nekaj gradiv, vseskozi pa so nam pomagali pri iskanju informacij.

V marcu smo organizirali predstavitveno delavnico za osebe z MDR. Delavnico smo izvedli na vikend seminarju, ki ga je organiziralo društvo. Vključili smo 8 oseb z MDR.

Do septebra 2019 smo končala s pripravo vsebin. Vsebine so napisane po smernicah za lahko berljiva besedila. V vodič bodo vključena naslednja poglavja: Dobrodošli, zgodovina, uporabne informacije, kje spati, kje jesti, prevoz, znamenitosti, sprehodi po mestu in izven Ljubljane. K vsebini sem dodala tudi slikovni material.

Celo leto smo dobro sodelovali tudi z drugimi partnerji konzorcija. Udeležili smo se vseh sestankov. Odločili smo se, da bomo skupaj organizirali strokovni posvet, pri katerem bomo pri pripravi in izvedbi sodelovali vsi. Strokovni posvet je bil načrtovan za januar 2020, zaradi slabše udeležbe smo se odločili, da ga prestavimo na marec 2020.

Delo bomo nadaljevali v letu 2020. Posvetili se bomo oblikovanju in izdaji vodiča, hkrati pa bomo izvedli več delavnic za osebe z MDR.

 

PROJEKT DS-AGEIN (Development of training program for improving the well-agein of persons with Down Syndrome)

Od leta 2018 društvo sodeluje pri projektu DS-AGEING, ki se bo zaključil septembra 2020. Projekt sofinancira ERASMUS+ program. Koordinator in glavni nosilec projekta je Polibienestar, Universitat de Valencia, Španija. V projekt pa so vključene tudi organizacije drugih držav EU: FUNDACIÓN ASINDOWN (Španija), Spominčica – Alzheimer Slovenija (Slovenija), Društvo Downov sindrom Slovenija (Slovenija), APPT21 (Portugalska), ALDO-CET (Romunija) in AUTH (Grčija). 

Glavni cilj projekta je razviti program, s pomočjo katerega bodo starejše osebe z DS ohranjale in krepile kognitivne spretnosti, zdravje in socialno življenje, njihove družine in strokovnjaki pa pridobili znanje, kako jim pri tem pomagati. S tem si projekt pizadeva izboljšati proces aktivnega staranja za osebe z Downovim sindromom.

V letu 2019 smo v okviru projekta izvedli naslednje aktivnosti:

 • Delavnico na kateri smo želeli ugotoviti potrebe po programu, predvsem pa kaj je smiselno vključiti v program. Delavnico smo izvedli v sodelovanju s Spominčico v aprilu, v bivalni enoti CUDV Drgava v Šiški. Delavnica je bila produktivna, vsi sodelujoči so podali mnenje, ki nam je bilo v pomoč pri oblikovanju strukture programa.
 • V sodelovanju s Spominčico smo maja organizirali 2. srečanje partnerjev projekta v Ljubljani. Na srečanju smo se pogovarjali o strukturi projekta in aktivnostih, ki bi jih vključili v program. Partnerjem smo predstavili Ljubljano in delo našega društva.
 • Oblikovali smo strukturo programa v katero bodo vključena naslednja področja: Krepitev kognitivnih sposobnosti, ohranjenje samostojnega življena in ohranjanje fizičnega zdravja. Za vsa področja smo oblikovali več aktivnosti, ki bodo dostopna v različnih oblikah (e- aktivnosti, prektične aktivnosti in aktivnosti v razredu).
 • Oblikovali smo aktivnosti, ki jih bomo vključili v progrem. Vsaka sodelujoča organizacija je dobila dve dimenziji. Na društvu smo pripravili aktivnosti za orientacijo in soočanje s tranzicijskimi/nepričakovanimi dogodki v življenjo, med katere spadajo selitev, smrt v družini, nova služba in drugo.
 • Udeležili smo se 3. srečanja partnerjev projekta v Lizboni. Čas smo namenili predvsem razpravi o strukturi programa in pregledu aktivnosti, ki smo jih pripravili. Med drugim smo izmenjali izkušnje, ki jih imamo na področju dela s starejšimi osebami z Downovim sindromom in predstavili projekt DS-Ageing študentom psihologije.
 • Uspešno smo oblikovali spletno stran projekta, ki je dostopna na: https://www.dsageing.eu/sl
 • V decembru smo v sodelovanju s Spominčico organizirali drugo delavnico, namen katere je bil izvedeti mnenje staršev oseb z DS in strokovnih delavcev o programu, ki ga oblikujemo. Starši so za projekt izkazali zanimanje, povedali pa so nam tudi svoje mnenje in pomisleke, ki nam bodo v pomoč pri nadaljevanju.
 • V letu 2020 bomo nadaljevali delo na projektu.

 

Facebook

Bodi na tekočem z novicami, VŠEČKAJ nas na Facebooku

Novice

Preberite ostale zbrane novice

Novice

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član