joomla statistics

 

Zapisnik zbora članov Društva Downov sindrom Slovenija, petek, 10. 3. 2022, ob 17.00 uri, po spletu (v orodju ZOOM). Zbor članov se je začel v skladu z določbo 18.člena statuta društva 30 minut po sklicu; na njem je bilo tedaj prisotnih 20 članov. Predsednica, dr. Valerija Bužan, je vse prisotne člane na zboru članov lepo pozdravila ter predlagala naslednji dnevni red.

 

  1. Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
  2. Potrditev zapisnika zbora članov, z dne 26. 3. 2021 in zapisnika izrednega zbora članov z dne 23.8. 2021 (priloga 1 in 2).
  3. Poročilo o delu za leto 2021 (priloga 3) in finančno poročilo za leto 2021 (priloga 4 in 5).
  4. Razprava o obeh poročilih in sprejem.
  5. Predlog Programa dela za leto 2021 (priloga 5).
  6. Predlog finančnega načrta za leto 2022 (priloga 4 in 5).
  7. Razprava o obeh načrtih in sprejem.
  8. Razno

 

Celoten zapisnik zbora članov Društva Downov sindrom Slovenija si lahko preberete tukaj.

Facebook

Bodi na tekočem z novicami, VŠEČKAJ nas na Facebooku

Novice

Preberite ostale zbrane novice

Novice

Postani član

Kot naš član se lahko udeležite seminarjev, delavnic, predavanj, srečanj in drugih aktivnostih.

Postani član