joomla statistics

NASLOV
Otroci z Downovim sindromom - Vodnik za učitelje in pedagoške pomočnike v rednih osnovnih šolah razredne in predmetne stopnje
PREVOD DELA Children with Down`s Syndrome
AVTOR
LORENZ, Stephanie
ŠT. STRANI 118
ISBN  
DIMENZIJE 16x23
ZALOŽBA Zveza Sožitje
LETO IZDAJE 1998
CENA
10,00 EUR
     

Publikacija je namenjena učiteljem in njihovim pomočnikom v britanskih šolah, v katere so vključeni tudi otroci z DS. V Veliki Britaniji se približno 80 % otrok z DS šola v večinskih šolah. Publikacija je strokovni priročnik, ki učitelj nudi informacije o izobraževanju z vključevanjem, prikaže podporne modele za vključevanje, razčlenjuje možnosti za diferenciacijo kurikula, prikazuje metode opismenjevanja in računanje; nudi pomoč pri obravnavanju otrokovega vedenja; prikazuje metode dela s šolo v celoti, s šolskim osebjem, z drugimi učenci v razredu. Obravnava tudi delo s starši in zunanjimi ustanovami kot so na primer logoped, pedagoški svetovalec za dodatno strokovno pomoč, pedagoški psiholog. Publikacija obravnava sicer položaj v britanskih šolah, vendar sta tako prevajalec (dr. Igor Ravnik) kot strokovna recenzentka (Tereza Žerdin, dipl. spec. pedagoginja) v uvodu pojasnila, kako je mogoče izsledke dela koristno uporabljati v slovenskih razmerah.

 

Naroči