joomla statistics

Tu najdete prosojnice in druga gradiva, ki so jih za udeležence Praktikuma pripravili predavatelji. Program smo zasnovali tako, da bi izvajalci ZP pridobili čim več znanja, ki bi jim omogočil kakovostno izvajanje programa z malčki z Downovim sindromom. Del praktikuma so profesorji izvajali v neposrednem sodelovanju z družinami malčkov z DS, slušatelji pa so njihovo delo opazovali; del praktikuma je potekal v obliki predavanj in delavnic.

Predavanja so večinoma izvajali profesorji iz Zagrebške fakultete za edukacijo in rehabilitacijo. Predavanja so so se izvajala od januarja do aprila 2015.

Program je sestavila in koordinirala dr. Branka D. Jurišić, vodja izobraževalnega centra Pika, Center Janeza Levca, Ljubljana.

Prosojnice predavanja na tej spletni strani so dostopne širši javnosti.

Prosojnice citirajte kot spletni vir!
Prosimo, da navedete tudi Projekt – Mreženje za zgodnjo obravnavo, interno gradivo za udeležence praktikuma, Društvo Downov sindrom Slovenije (skupaj z avtorjem prosojnic, datumom in naslovom predstavitve).

 

   
Intervju rutin
Teoretična izhodišča zgodnje obravnave
Odkrivanje in ocenjevanje - razvojne motnje
Nevroznanost
JURIŠIČ, Branka JURIŠIČ, Branka CEPANEC, Maja
ŠIMLEŠA, Sanja
CEPANEC, Maja

Dodano:
1.3.2015

Dodano:
1.3.2015

Dodano:
9.3.2015

Dodano:
9.3.2015

Velikost:
502 kB

Velikost:
1,84 MB

Velikost:
3,59 MB

Velikost:
2,42 MB

Prenesi Prenesi Prenesi Prenesi

 


 

   
Assessing needs of families with handicapped infants
Vprašalnik o potrebah družine
Obitelj 1. del
Obitelj 2. del
BAILEY, Donald
SIMEONSSON, Rune
BAILEY, Donald LJUBEŠIĆ, Marta LJUBEŠIĆ, Marta

Dodano:
14.3.2015

Dodano:
14.3.2015

Dodano:
14.3.2015

Dodano:
14.3.2015

Velikost:
595 kB

Velikost:
396 kB

Velikost:
399 kB

Velikost:
154 kB

Prenesi Prenesi Prenesi Prenesi

 


 

   
Why early intervention works
Vaja – Samorefleksija o komunikaciji
Obitelj 3. del
Čustva in odzivi družine
GURALNICK, Michael LJUBEŠIĆ, Marta LJUBEŠIĆ, Marta

LJUBEŠIĆ, Marta
Skupina avtorjev UNICEF 2015

Dodano:
14.3.2015

Dodano:
14.3.2015

Dodano:
14.3.2015

Dodano:
14.3.2015

Velikost:
1,29 MB

Velikost:
508 kB

Velikost:
58 kB

Velikost:
312 kB

Prenesi Prenesi Prenesi Prenesi

 


 

   
Roditeljstvo u najboljem iteresu djeteta i podrška roditeljima najmađe djece
Prilagodba okoline
Prilagodba okoline kroz vizualnu podršku
Što i kako s nepoželjnim ponašanjima djece?
STARC, Branka BOHAČEK, Ana-Marija BOHAČEK, Ana-Marija ŠIMLEŠA, Sanja

Dodano:
14.3.2015

Dodano:
14.3.2015

Dodano:
14.3.2015

Dodano:
26.3.2015

Velikost:
349 kB

Velikost:
882 kB

Velikost:
656 kB

Velikost:
299 kB

Prenesi Prenesi Prenesi Prenesi

 


 

   
Socialne zgodbe
Razvoj socijalne kognicije
Poticanje i učenje - strategije za poticanje komunikacije, jezika i govora
Potpomognuta komunikacija u ranoj intervenciji
ŠIMLEŠA, Sanja ŠIMLEŠA, Sanja IVŠAC PAVLIŠA, Jasmina

IVŠAC PAVLIŠA, Jasmina

Dodano:
26.3.2015

Dodano:
26.3.2015

Dodano:
29.3.2015

Dodano:
14.4.2015

Velikost:
505 kB

Velikost:
673 kB

Velikost:
3,63 MB

Velikost:
996 kB

Prenesi Prenesi  Prenesi Prenesi

 


 

   
Potpomognuta komunikacija ili Podporna komunikacija
Timski i grupni rad - 1. del
Timski i grupni rad - 2. del
Timski i grupni rad - 3. del
IVŠAC PAVLIŠA, Jasmina LJUBEŠIČ, Marta LJUBEŠIČ, Marta

LJUBEŠIČ, Marta

Dodano:
14.4.2015

Dodano:
14.4.2015

Dodano:
14.4.2015

Dodano:
14.4.2015

Velikost:
1,49 MB

Velikost:
63,8 kB

Velikost:
1,00 MB

Velikost:
204 kB

Prenesi Prenesi  Prenesi Prenesi

 


 

     
Timski i grupni rad - 4. del
Mreža podrške inkluzivom predškolskom odgoju
Tranzicija
 
LJUBEŠIČ, Marta ŠIMLEŠA, Sanja LJUBEŠIĆ, Marta
ŠIMLEŠA, Sanja

 

Dodano:
14.4.2015

Dodano:
25.4.2015

Dodano:
25.4.2015

 

Velikost:
48,4 kB

Velikost:
440 kB

Velikost:
736 kB

 

Prenesi Prenesi Prenesi