joomla statistics

LOGONASLOVOPIS
Zveza Sožitje Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije je samostojna, nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna organizacija s socialno-človekoljubnimi cilji in organizacija za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin.
   Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana Center Janeza Levca Ljubljana (CJL) je vzgojno izobraževalna ustanova, ki jo sestavljajo štiri organizacijske enote: tri šole, Dom in Izobraževalni center za strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, predvsem otrok z motnjami v duševnem razvoju in otrok z motnjo avtističnega spektra.
   Pedagoška fakulteta Poslanstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev za področje vzgoje in izobraževanja.
   Pedagoški inštitut Pedagoški inštitut izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh podrocjih vzgoje in izobraževanja. Poslanstvo Pedagoškega inštituta je razvoj edukacijskih znanosti in spodbujanje njihovega interdisciplinarnega povezovanja. Svojo dejavnost opravlja v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo. Poleg tega opravlja tudi dejavnosti za druge naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in letnim načrtom.
Društvo za kulturo inkluzije Namen in cilji Društva za kulturo inkluzije so humanitarna dejavnost, vzgoja in izobraževanje ter promocija in aktivno razvijanje inkluzivne kulture, v okviru tega pa tudi skrb za uveljavljanje pravic otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami in otrok ter mladostnikov z značilnim razvojem. Cilj je tudi skrb za njihov razvoj in uspešno vključevanje v organizirane izobraževalne oblike in širšo družbo.
Dom Antona Skale Maribor Dom Antona Skale Maribor, s sedežem v Mariboru, Majcigerjeva ulica 37, je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen za domsko varstvo ter vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami.
Osnovna šola IV Murska Sobota - šola s prilagojenim programom Osnovna šola IV Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Murska Sobota. Šola je namenjena otrokom s posebnimi potrebami. S posebnimi pristopi, oblikami in metodami dela spodbujajo otrokov razvoj na vseh področjih. Prizadevajo si upoštevati in zadovoljevati otrokove interese, razvijati učenčeve delovne navade ter v sodelovanju s starši pripraviti mladostnike za čim uspešnejšo vključitev v okolje.
Osnovna šola Dr. Mihajla Rostoharja Krško Osnovna šola se nahaja v Krškem. Izvajajo dva programa, in sicer program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja. Nudijo tudi nekaj ur mobilne službe za večinske osnovne šole.
   Hrvatska zajednica za Down sindrom Hrvatska zajednica za Down sindrom (HZDS) je nastala poradi organiziranja i povezivanja djelovanja udruga za sindrom Down na području Republike Hrvatske.
   European down syndrome association The European Down Syndrome Association (EDSA) is a non-profit organisation supporting and representing people with Down syndrome across Europe. EDSA brings together organisations from across Europe, sharing information and promoting collaboration to improve life for people with Down syndrome and their families.  
   Down syndrome international Down Syndrome International (DSi) is a UK based international charity, comprising a membership of individuals and organisations from all over the world, committed to improving quality of life for people with Down syndrome worldwide and promoting their inherent right to be accepted and included as valued and equal members of their communities.  
   Ustvarjalnica 21+ Ustvarjalnica 21+ daje možnost osebam s posebnimi potrebami, da raziskujejo svoje ustvarjalne potenciale, da se izražajo v jeziku umetnosti, da ustvarjajo in pridobivajo nova znanja, ki jih lahko prenesejo tudi na druga področja svojega življenja. Ob tem pa je tudi prostor, druženja, sproščanja in zabave.  
   Norveški finančni mehanizem Prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP Islandija, Lihtenštajn in Norveška prispevajo k zmanjševanju razlik v Evropi in krepitvi bilateralnih odnosov s petnajstimi državami srednje in južne Evrope.