joomla statistics

Glavni cilj projekta HEALTHY DS je skozi inovativen program usposabljanja izboljšati kompetenco (odnos, spretnosti in znanje) celotnega DS kolektiva (ljudje z DS, njihove družine in strokovnjaki) pri preprečevanju in zmanjševanju debelosti pri ljudeh z DS, pri tem pa izboljšati njihovo opolnomočenje.

 

Kronično stanje presežene telesne teže (debelosti) za osebe z Downovim sindromom predstavlja enega od bolj resnih, dlje vztrajajočih zdravstvenih problemov. Vzroki za debelost pri teh osebah so lahko genetski, ali pa izhajajo iz okolja (okoljskih dejavnikov):

 • Genetski dejavniki: ki determinirajo debelost vplivajo na zmanjšanj metabolizem (oz. upočasnjen metabolizem), kar vpliva na sposobnost izgorevanja in porabljanja energije pridobljene iz hrane. Med genetske dejavnike spada tudi večja možnost prisotnosti hipotiroidizma pri osebah z Downovim sindromom.
 • Okoljski dejavniki: ki vplivajo na čezmerno telesno težo so: nezdrava dieta, sedeč način življenja in pomanjkanje zdravstvenih pregledov.

 

»Sami ne moremo vplivati na genetske dejavnike, ampak lahko veliko naredimo glede okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na debelost. Zato bi morali spodbujati ukrepe, ki okrepijo zdrav način življenja, spodbuja zdrav življenjski slog in pričakovano življenjsko dobo oseb z Downovim sindromom.«

 

HEALTHY DS / ZDRAV DS je za glavni cilj postavil povečanje kompetenc (vedenj, spretnosti, znanj) oseb z Downovim sindromom, njihovih družin in strokovnih delavcev. Kompetence, ki se navezujejo predvsem na načine kako preprečiti in zmanjšati debelost preko spodbujanja in povečanja opolnomočenja s pomočjo inovativnega programa usposabljanja.

 

Cilji:

GLAVNI CILJ: Je pridobitev zdravega načina življenja, ki je prilagojen posamezniku, glede na njegove okoliščine, z namenom doseganja optimalnega prehranskega statusa; preprečevanja kroničnih bolezni, ki so rezultat neprimerne diete - kot na primer prevelika telesna teža, debelost, hiperlipidemija (visoka raven maščob v krvi), hiperglikemijo ali sladkorno bolezen tipa II, visok krvni tlak, osteoporozo ipd. pri ljudeh z Downovim sindromom. Pri tem pa spodbujati prehranjevanje, z izbiranjem hrane ki je zdrava, varna, primerno prilagojena, trajna in dostopna.

 

Specifični cilji:

 • Zavedanje, poznavanje: je ključnega pomena za pridobitev zdravega življenjskega sloga, ki izboljšuje kvaliteto življenja ljudi z Downovim sindromom in njihovih družin.
 • Usposabljanje: predstavlja temeljno prakso za pridobitev navad in spretnosti, ki spodbujajo samostojnost pri nakupu in pripravi zdravih obrokov, tako oseb z Downovim sindromom, kot tudi njihovih družin ter strokovnjakov.
 • Prakticiranje oz. izvajanje telesnih aktivnosti: ki se izvajajo kot dejavnosti, ki so del vsakdana in dnevnih rutin (življenje, potovanje, prosti čas, socialne odnose, ipd.)
 • Ukrepi za preprečevanje bolezni: s pridobitvijo ustreznega zdravstvenega stanja preko vzpostavljanja primer: primernega ritma spanja, osebne higiene, fizične in duševne zdrave navade.
 • Nadzor impulzov : uporaba različnih strategij, z namenom nadzora vnosa priporočenega dnevnega vnosa

Uporabniki:

Zastavljen program usposabljanja je moč aplicirati na vse osebe z Downovim sindromom, njihove družine in strokovno osebje, ki se želijo naučiti, kako se zdravo prehranjevati, živeti zdrav življenjski slog, kar jim bo pomagalo preprečevati bolezni in pripomoglo k njihovemu dobremu počutju.

 • Osebe z Downovim sindromom.
 • Strokovni delavci ki posredno ali neposredno delajo z ljudmi z DS ali skupinam ki se zanimajo zanje.
 • Sorodniki oseb z Downovim sindromom

 

Metodologija:

 • Aktivno: spodbuja opolnomočenje ljudi z Downovim sindromom, kot protagoniste – aktivne akterje samega projekta, s spodbujanjem njihove lastne avtonomije (samostojnosti), varne hrane, dostopnosti trajnosti ter cenovne dostopnosti.
 • Fleksibilno: prilagojeni in dostopni ukrepi, glede na posameznikove potrebe, z aktivnostmi na več ravneh, z uporabo aplikacij in IKT orodij.
 • Praktično in funkcijsko: približevanje aktualnemu, realnemu stanju in življenju ljudi z Downovim sindromom ter njihovim družinam in strokovnim delavcem ter vključevanje celotno izobraževalno skupnost v izvajanje prakse.
 • Reflektivno: vrednotenje pridobljenega učenja in spodbujanja prakse zdravega načina življenja.
 • Interaktivno: omogoča, da pridobi informacije s strani vseh vključenih, s pomočjo praktičnih aktivnosti, razširjanjem in virtualno platformo ki je ustvarjena kot učna metoda.
 • Razširjanje: preko ukrepov, katerih ciljna  skupina implementacije so Evropski kolektivi povezani z Downovim sindromom.

 

Prijavi se v program

Prijave zbiramo do 15. avgusta 2016.

Partnerji v projektu

 

Asindown

Asindown

 

Clíniques de la Universitat de València

Clíniques de la Universitat de València

 

ALDO-CET

ALDO-CET

 

Down Egyesület

Down Egyesület

 

Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21

Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21

 

Institut Arbeit und Technik

Institut Arbeit und Technik

 

Prijavi se

Prijavi se v program

Prijave zbiramo do 15. avgusta 2016.