joomla statistics

 

DatumNazivOpis
12.02.2015 Poročilo o informativnem sestanku za starše in izvajalce Informativni sestanek za starše in izvajalce zgodnje obravnave v Ljubljani
12.02.2015 Poročilo o informativnem sestanku za starše in izvajalce Informativni sestanek za starše in izvajalce zgodnje obravnave v Mariboru in Murski Soboti
06.03.2015
07.03.2015
Metode razvojnega ocenjevanja in oblikovanje terapevtskih ciljev Slušatelji smo uživali ob analiziranju videoposnetkov otrok in spoznavanju, kako kakovostne informacije o otrokovem razvoju lahko dobimo z opazovanjem otrokove igre..
14.03.2015 Prilagoditve okolja Ko govorimo o prilagajanju okolja imamo v mislih ustvarjanje takšnih okoliščin, ki bodo spodbujale postopno učenje novih veščin, nikakor pa »prilagajanje« ne pomeni brezciljno umikanje in izogibanje vsaki situaciji, ki ji morda otrok (še) ni povsem kos.
06.10.2015 Poročilo - 4.simpozij v Čakovcu - Predstavitev zgodnje obravnave v Ljubljani Na 4. Hrvaškem simpoziju o zgodnji obravnavi, ki je bil od 1. do 3. Oktobra 2015 v Čakovcu, je Branka D. Jurišić predstavila zgodnjo obravnavo v Ljubljani.
06.10.2015  Predstavitev zgodnje obravnave v Ljubljani - plakat  Plakat v angleškem jeziku
06.10.2015  Poročilo - 4. simpozij zgodnje obravnave v otroštvu - Ana Svetičič Zanimiva so bila vprašanja s področja inkluzije in tu smo imeli možnost poslušati vtise in prakse z vsega sveta. Kako zelo drugačna je miselnost v različnih državah in kako zelo različno se strokovnjaki lotevajo tega vprašanja!
 28.10.2015 Poročilo - 4. hrvaški simpozij o zgodnji obravnavi - Darja Damari V Čakovcu na Hrvaškem so organizirali že 4. simpozij o zgodnji obravnavi, ki poteka vsaki dve leti. To torej pomeni, da se na Hrvaškem že več kot 8 let intenzivno ukvarjajo s problematiko zgodnje obravnave, medtem ko se v Sloveniji na tem področju sistemsko dela zelo malo.
27.11.2015   Poročilo - Obisk edukacijsko - rehabilitacijske fakultete v Zagrebu - Ana Svetičič V torek, 24. 11. smo udeleženke praktikuma Zgodnje obravnave otrok z Downovim sindromom obiskale Edukacijsko –rehabilitacijsko fakulteto v Zagrebu, kjer smo bili s strani zaposlenih zelo lepo sprejeti.
 8.12.2015  Predstavitev projekta Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z downovim sindromom - dr. Branka D. Jurišič Program praktikuma je obsegal 70 ur – predavanj in delavnic, ki so jih izvajali večinoma strokovnjaki iz Fakultete za edukacijo in rehabilitacijo Univerze v Zagrebu. Vsebino smo oblikovali na temelju priporočil Sveta za otroke s posebnimi potrebami, sekcije za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki je njvečja tovrstna organizacija z mednarodnim članstvom. Program sva oblikovali prof. Marta Ljubešić in dr. Branka D. Jurišić.
 11.12.2015  Predstavitev projekta Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z downovim sindromom (delovanje novega centra za ZO v Mariboru - dr. Marica Horvat V aprilu 2015 smo tri, za to educirane strokovnjakinje, pričele z zgodnjo obravnavo otrok z downovim sindromom: - Kaja Vidic, abs. specialne in rehabilitacijske pedagogike, - Darja Roth, dipl. fizioterapevtka RNO in - dr. Marica Horvat, dipl. defektologinja- logopedinja, specialna ped. za čustvene in vedenjske motnje.
 16.12.2015  Predstavitev projekta Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z downovim sindromom (delovanje novega centra za ZO v Ljubljani - Darja Damari V Ljubljani nas zgodnjo obravnavo (ZO) izvaja 5 specialnih pedagoginj z 8 otroki z Downovim sindromom (DS). Začele smo z otroci starosti od 10 mesecev do 6 let. Skupaj z njimi in njihovimi starši se individualno srečujemo enkrat na 14 dni. Ena obravnava traja 45 minut. V to obravnavo skušamo strniti delo z otrokom, svetovanje staršem, skušamo pridobiti informacije kako je v vrtcu in doma, in se v našem prostem času z vrtcem tudi srečamo in izmenjujemo informacije.
 16.12.2015  Predstavitev projekta Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z downovim sindromom (izkušnje staršev v projektu) - dr. Aleksandra Majič Skrbinšek Sem Aleksandra, mama 5-letne deklice z downovim sindromom. O naši izkušnji zgodnje obravnave bi rada povedala na splošno, iz zornega kota starša in ne le v okviru projekta, ki ga izvaja DDSS. O zgodnji obravnavi sem prvič brala v porodnišnici, ko se je hčerka rodila. Komaj sem čakala, da gremo domov in končno pričnemo z vsemi temi obravnavami.
18.12.2015 Predstavitev projekta Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z downovim sindromom - Alenka Šelih Zgodnjo obravnavo otrok z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, tudi otrok z downovim sindromom, v Sloveniji izvajajo predvsem zdravstveni domovi ( razvojne ambulante, centri za duševno zdravje). Usmerjena je predvsem k otroku.  Del zgodnje obravnave izvajajo  tudi v vrtcih, in sicer v razvojnih oddelkih; vendar ta program ni na voljo povsod.  Storitve so v celoti praviloma redke in niso celostne.
18.12.2015 Predstavitev projekta Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z downovim sindromom (izkušnje staršev v projektu) - Stanka Grubešič V tem prispevku vam želim predstaviti nekaj podatkov o Centrih, ki izvajajo zgodnjo obravnavo  otok z Downovim sindromom in pričakovanja staršev, ki so bili vključeni v projekt.
18.12.2015 Poročilo o izvajanju zgodnje obravnave otrok z Downovim sindromom v centru Murska Sobota - Katja Domitar, Sandra Fabjan V Murski Soboti sta v program vključena 2 otroka, stara 21 mesecev ter 4 leta.  S strani OŠ IV Murska Sobota so nam bili ponujeni prostori za izvajanje programa, vendar ga zaradi boljšega počutja družin izvajava na njihovih domovih. To okolje je otroku domače ter ne povzroča stresa zaradi odhoda z doma na kraj obravnave. Izvajanje programa  na domu prispeva tudi k temu, da pri tem sodeluje več družinskih članov, npr. sestra, dedek, babica. Sodelovanje z družinami je dobro.
18.12.2015 Zaključki okrogle mize Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z downovim sindromom Okrogle mize so se udeležili predstavniki Društev, ki delujejo na področju skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, starši otrok z motnjami v duševnem razvoju, predstavniki Razvojnih ambulant, Centrov za duševno zdravje, vrtcev in šol s prilagojenim programom, predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialo in enake možnosti ter posamezniki, ki aktivno delujejo na področju obstoječih oblik zgodnje obravnave ali skrbi za otroke s posebnimi potrebami.
     

Partnerji v projektu

 

Zveza Sožitje

Zveza Sožitje

 

Društvo za kulturo inkluzije

Društvo za kulturo inkluzije

Prijavi se

Prijavi se v program

Prijave zbiramo do 15. avgusta 2016.